SIA "BEAUTY MARKET" Privātuma politika
satur informāciju par to, kā www.e-beautymarket.lv apstrādā, glabā un ievāc veikala klientu personas datus.
Politika ir attiecināma uz visa veida personas datu apstrādi, kuru veic www.e-beautymarket.lv , ja šajā politikā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav minēts citādi.
SIA "BEAUTY MARKET" , Reģ.nr. 40103475543 , juridiskā adrese: Blaumaņa iela 8, Rīga, LV-1011 , turpmāk tekstā – www.e-beautymarket.lv , ir Latvijā reģistrēts interneta veikals, kurš veic savu klientu personas datu vākšanu, glabāšanu un apstrādi pēc Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679, turpmāk tekstā – Regula, prasībām.


Personas datu apstrāde.
1.www.e-beautymarket.lv veic personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, neatkarībā no klienta atrašanas vietas .
2. Ar doto tiek uzksatīts, ka Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.e-beautymarket.lv , SIA "BEAUTY MARKET" vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.e-beautymarket.lv
-vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
-tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
- katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
-www.e-beautymarket.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;IP adreses;
-citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.e-beautymarket.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās darbību.
3. Ar doto tiek uzksatīts, ka Jūs esat informēts, ka norādot www.e-beautymarket.lv veitnē savu kontaktinformāciju (numuru, e-pasta adresi), tā var tikt izmantota lai sazinātos ar Jums.


Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
4.SIA "BEAUTY MARKET" apstrādā personas datus šādiem mērķiem:
-Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;
-Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
-Biznesa plānošanai un analītikai;Jaunumu izsūtīšana. 5.SIA "BEAUTY MARKET" apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
-apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
-apstrāde ir vajadzīga www.e-beautymarket.lv vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;
-apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz www.e-beautymarket.lv attiecināmu juridisku pienākumu;
-apstrāde ir vajadzīga līguma, to starp distances līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
-datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.


Personas datu glabāšanas ilgums
6. SIA "BEAUTY MARKET" glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
-kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA "BEAUTY MARKET" var realizēt savas leģitīmās intereses;
-kamēr SIA "BEAUTY MARKET" pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
-kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.


Sīkdatnes
Kas ir sīkdatne?
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.
Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
Visas sīkdatnes ir maksimāli nepersonalizētas un tās tiek lietotas tikai mājas lapas kvalitātes uzlabošanai vai statistisku datu vākšanai.

Sīkdatnes mēs izmantojam, lai:
- nodrošinātu mājas lapas funkcionalitāti;
- pielāgotu mājas lapas funkcionalitāti Jūsu lietošanas paradumiem – tai skaitā valodas izvēlei, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku, u.c.
Yandex.Metrika www.e-beautymarket.lv interneta veikalā ir uzstādīts "YANDEX, LLC " izveidotās programmas "Yandex.Metriсa " veidotās sīkdatnes. "Yandex.Metriсa" sīkdatņu izmantošanas mērķis ir www.e-beautymarket.lv interneta veikala satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par "Yandex.Metriсa" pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā https://yandex.com/legal/metrica_termsofuse/. Ja Jūs vēlaties, lai www.e-beautymarket.lv neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm www.e-beautymarket.lv interneta veikalā Jums jāaktevizē Yandex.Metrica Opt-out Browser Add-on (https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html)
Kā izslēgt sīkdatnes?
Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

www.e-beautymarket.lv izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
-sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
-mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
-iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
-uzlabotu vietnes darbības efektivitāti. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA "BEAUTY MARKET" leģitīmā interese.
www.e-beautymarket.lv neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA "BEAUTY MARKET" informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām. SIA "BEAUTY MARKET" mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.


Personas datu saņēmēji
7. Likumā noteiktos gadījumos www.e-beautymarket.lv var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat www.e-beautymarket.lv var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.
8. SIA "BEAUTY MARKET" interneta vietnē www.e-beautymarket.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem.
9.DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM, IZŅEMOT PASŪTĪJUMUS , KURI VEIKTI AR APMAKSAS VEIDU "LĪZINGS", TADĀ GADIJUMĀ PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM IR PAMATOTA AR DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANU, MINĒTĀS INFORMĀCIJAS NODOŠANAI.
10. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.
Datu subjekta tiesības
11. Lai iegūtu infromāciju par personas datiem, kurus
www.e-beautymarket.lv apstrādā vai pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu Jums jāiesniedz pieteikums. Pieteikumus pieņem www.e-beautymarket.lv birojā Blaumaņa iela 8, Rīga, LV-1011, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai pilnvaru.
12. Lai atsaukt datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei vai dzēst savu profilu Jums jāiesūta pieteikums uz epastu: info@e-beautymarket.lv , pieteikumam jābūt iesūtītam tikai no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils vai arī tas netiks pieņemts.
Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei. SIA "BEAUTY MARKET" ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.e-beautymarket.lv.

Grozs ir tukš